1170_2024

Handels- og forretningsbetingelser

Handels- og forretningsbetingelser for online køb af billetter og gavekort til Cirkusrevyen A/S. Opdateret 27. marts 2023.

1. Aftale om køb af billetter og gavekort
Aftale om køb af billetter og gavekort til Cirkusrevyen A/S og andre produkter i Cirkusrevyens regi er først bindende for dig (herefter køber), når Cirkusrevyen A/S (herefter sælger) har registreret betalingen.

Disse handelsbetingelser er i øvrigt underlagt dansk rets almindelige regler.

2. Særlige forhold ved afholdelse af en forestilling i et telt
Sælger gør opmærksom på, at Cirkusrevyen A/S afholdes i et telt uden klimaregulering, hvorfor vejret har betydning for varme, kulde og fugt.

Desuden gøres opmærksom på, at der anvendes midlertidigt sæsonopsat interiør til brug for publikum.

3. Betaling
Betaling for billetter og gavekort og andre ydelser i Cirkusrevyens regi kan ske med Dankort og MobilePay.

Betalingsoplysninger behandles krypteret efter aftale med DIBS. Der er således ikke andre, der kan få indsigt i købers kortoplysninger, ligesom sælger ej heller ser og/eller gemmer dine kortoplysninger.

Sælger opbevarer dog navn, adresse, telefonnummer og e-mail på den enkelte køber til brug for eventuel udstedelse af nye billetter og/eller gavekort som følge af bortkomst, jf. disse handelsbetingelsers punkt 6.

Beløbet hæves på købers konto, når køber accepterer ordren på sælgers hjemmeside. Straks herefter afsendes billetter og/eller gavekort med et tilhørende referencenummer til køber pr. e-mail.

Køber betaler et gebyr på op til kr. 30 pr. billet. til dækning af bestillings- og administrationsomkostninger.

4. Online bestilling
Når køber bestiller billetter via hjemmesiden, og har klikket på de sæder køber ønsker, reserverer sælger sæderne i 20 minutter fra Dankort betalingen påbegyndes.

Vær venligst opmærksom på, at der ikke kan vælges pladser, som vil efterlade ét ledigt sæde.

Først når køber modtager en kvittering og bekræftelse, indeholdende ordre-ID, er pladserne endeligt reserveret til køber.

Hvis betaling ikke accepteres eller gennemføres indenfor ovennævnte 20 minutter, frigives pladserne derfor igen til salg.

5. Gyldighed
Billetter er alene gyldige til den forestilling (dato og tid), som står på billetten. Gavekort er gyldige i 3 år fra datoen for udstedelsen i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler om forældelse.

6. Levering
Når køb af billetter og/eller gavekort er bekræftet af sælger via hjemmesiden, bliver billetter og/eller gavekort sendt pr. e-mail til køber.

7. Bortkomst af billet
Såfremt købers billet eller gavekort bortkommer, kan ny rekvireres ved personlig henvendelse hos sælger. Det er dog et krav, at køber kan forevise gyldig billedlegitimation samt give gyldige oplysninger om hvilket telefonnummer og hvilken e-mail adresse, der er opgivet ved købet.

 

8. Refundering og ombytning
Billetter kan ikke ombyttes eller refunderes med mindre den pågældende forestilling aflyses. Ved aflysning forstås, at forestillingen ikke gennemføres. Programændringer og/eller udskiftning af skuespillere (f.eks. pga. sygdom eller forfald) anses således ikke for en aflysning, der berettiger til ombytning eller refusion. Desuden anses det ikke som en aflysning, hvis en forestilling afbrydes efter mere end halvdelen af forestillingen er gennemført (dvs. indtil pausen). Forsendelses-, betalingskort- og billetgebyr refunderes ikke, hvis forestillingen aflyses. Såfremt Cirkusrevyen kan lave en erstatningsforestilling af den aflyste forestilling, indenfor 12 måneder efter oprindelig forestillingsdag, kan pengene dog ikke refunderes. Her vil køber få de samme pladser og eventuelle tilkøb købt samtidig med billetterne vil blive flyttet over til erstatningsforestillingen.

Gavekort/tilgodebeviser der er udstedt på baggrund af oprindeligt billetkøb, vil ved evt. mulighed for udbetaling kun udbetales eksklusiv gebyrer per oprindelig ordre.

Ved en eventuel forsinkelse af forestillingen som følge af forhold, som Cirkusrevyen ikke har indflydelse på, kan billetterne ikke ombyttes eller refunderes.

Såfremt en forestilling aflyses, kan der alene ske ombytning af billetter, hvis der er ledige pladser til en programsat senere forestilling.

Billetter til andre produkter i Cirkusrevyens regi - herunder menukøb, drinkkuponer m.v. kan ikke ombyttes eller refunderes.

Sælger gør opmærksom på, at fortrydelsesretten i lov om visse forbrugeraftaler ikke finder anvendelse ved køb af billetter til Cirkusrevyen og andre produkter i Cirkusrevyens regi - herunder menubestillinger m.v., jf. lovens § 18, stk. 2, nr. 12.

Ved ombytning af gavekort til billetter nedskrives gavekortets værdi med de ønskede billetters værdi. Gavekort kan på intet tidspunkt refunderes til kontanter.


Har køber i forbindelse med bestillingen tilkøbt produktet bytteservice, har køber mulighed for ombytning med følgende vilkår gældende:

  • Ombytning af billetter kan kun ske én gang
  • Ombytning skal ske senest 14 dage før købt forestillingstidspunkt
  • Ombytning kan kun benyttes til ny forestilling i samme sæson og kan ikke ombyttes til andre forestillinger i TELTET på Bakken
  • Der kan ikke garanteres samme plads eller billetkategori ved ombytning
  • Ved opgradering af billetkategori opkræves differencen
  • Evt. difference i forbindelse med ombytning udbetales ikke
  • Der tages forbehold for udsolgte spilledage, billetkategorier og/eller restaurantkapacitet

9. Reklamation
Alle reklamationer bedes rettet direkte til sælger.

10. Forbehold
Sælger tager følgende forbehold:
  • Forbehold for fejl i priser samt for udsolgte arrangementer.
  • Forbehold for trykfejl og/eller systemfejl genereret af bookingsystemet. 
  • Forbehold for at kunne ændre pladstildelingen. 


11. Erstatningsansvar

Sælger er erstatningsansvarlig over for køber efter dansk rets almindelig regler herom.

12. Kontaktoplysninger for sælger

Cirkusrevyen A/S
Telt 85
Dyrehavsbakken
2930 Klampenborg
info@cirkusrevyen.dk  

CVR-nr. 45158411

Administrationskontor - Tlf. 3963 4630
Mandag - torsdag kl. 12.00-15.30

Kontakt & åbningstider


Cirkusrevyen - TELTET på Bakken
Dyrehavsbakken telt 85
2930 Klampenborg

Billetkontor tlf. 39 63 38 02

Medlem af Revy Danmark

Hold dig opdateret

 
 
Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag med jævne mellemrum nyheder om Cirkusrevyen, arrangementer i TELTET på Bakken samt tilbud fra vores restauranter.